ipv6 ready

Thông tin liên hệ

Ủy ban nhân dân xã Bình Phước
Địa chỉ: ấp Phước Tường, xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.
Số điện thoại: 02703.939.309
Mail: ubxbinhphuoc.hmt@vinhlong.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang